Archief | Cern

RSS feed voor deze sectie

Wacht CERN op de opname?

Wetenschapper-schrijver Anthony Patch volgt CERN al tientallen jaren. Hij spreekt over de rol van CERN in de eindtijd, het weer tot leven wekken van Nimrod, het merkteken van het Beest en het gebruik van quantum computers. De techniek is klaar voor het Beestsysteem, het wachten is op de opname! Nederlands ondertiteld.